BIP Gminy Łomża

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża

Urząd Gminy Łomża

czynny pon-pt w godz. 7.45 - 15.45

NIP: 7182145238

REGON: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK

SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 483925 razy

Wiadomości

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁOMŻA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA 2017 ROK.

poniedziałek, 3 paź 2016 08:39
ZARZĄDZENIE NR 152/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Konarzycach z Kisiołk, Andrzejk, Czaplic i Boguszyc w roku szkolnym 2016/2017”

wtorek, 27 wrz 2016 22:36
Łomża, dnia 27 września 2016 roku. ZESz. 272.2.2016 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Konarzycach z Kisiołk, Andrzejk, Czaplic i Boguszyc w roku szkolnym 2016/2017” Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Konarzycach z Kisiołk, Andrzejk, Czaplic i Boguszyc w roku szkolnym 2016/2017” wybrana została oferta firmy: MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI , ul. Farna 3, 18-400 Łomża. z ceną 28 620,00 zł brutto
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT w przetargu nieograniczonym na „Dowożenie uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2016/2017”

piątek, 26 sie 2016 17:22
Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015.2164) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia: „Dowożenie uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2016/2017” wybrane zostały następujące oferty : 1) dla części 1 zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o. ul. Al. J. Piłsudskiego 88 , 18-400 Łomża za cenę 41 284,60 zł brutto.; 2) dla części 2 zamówienia oferta firmy MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI , ul. Farna 3, 18-400 Łomża. za cenę 36 180,00 zł brutto; 3) dla części 3 zamówienia oferta firmy DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 39 193,50 zł brutto; 4) dla części 4 zamówienia oferta firmy DL-TRANS Daniel Lutostański, Marianowo 1/8 , 18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 29 880,90 zł brutto; 5) dla części 5 zamówienia oferta firmy MISTRAL TRAVEL JAROSŁAW WOŁOSIŃSKI , ul. Farna 3, 18-400 Łomża. za cenę 21 060,00 zł brutto.
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 26 lip 2016 08:46
Łomża 25.07.2016 r. WI. 7013.3.2016.SM ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz.2164.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie ” wybrana została oferta : „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki , Konopki Jabłoń nr 9, 18-300 Zambrów : za cenę 1 043 755,70 zł brutto. Uzasadnienie dokonanego wyboru jest następujące: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w przeprowadzonej ocenie uzyskała najwyższą ilość punktów, w skali punktowej od 0 do 100 punktów. W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano kryterium oceny ofert: cena brutto –90% gwarancja – 10% W załączniku Nr 1 podajemy nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu wraz z punktacją przyznaną im w kryterium oceny ofert . ZATWIERDZIŁ WÓJT GMINY ŁOMŻA PIOTR KŁYS Sporządził: Szczepan Mierzejewski Inspektor Tel. 86 473 73 29
Czytaj całość

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

piątek, 11 mar 2016 15:13
W dniu 08 marca 2016 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Fundacji „Sztuk i Dialogu” z siedzibą w Jedwabnem na realizację zadania publicznego p.n.: „Wczesna profilaktyka uzależnień wśród dzieci w wieku 5-10 lat z Gminy Łomża”.
Czytaj całość

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

wtorek, 9 lut 2016 09:04
ZARZĄDZENIE Nr 99/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.
Czytaj całość

Komisja konkursowa do rozpatrzenia ofert

piątek, 5 lut 2016 10:37
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

piątek, 11 gru 2015 14:31
zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.
Czytaj całość