BIP Gminy Łomża

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża

Urząd Gminy Łomża

czynny pon-pt w godz. 7.45 - 15.45

NIP: 718-12-68-329

REGON: 000534138

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl

WÓJT GMINY: PIOTR KŁYS

SEKRETARZ GMINY: DOROTA PAZIK

SKARBNIK GMINY: ANNA LACHOWSKA

Data powstania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lut 2010 10:15
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 456871 razy

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 17 cze 2016 13:52
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907z póź. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia: ”Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kupiskach ” wybrana została oferta : PHU Kuligowski Krzysztof, ul. Al. Piłsudskiego 52, 18-400 Łomża : za cenę 364 892,70 zł brutto. Uzasadnienie dokonanego wyboru jest następujące: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu w przeprowadzonej ocenie uzyskała najwyższą ilość punktów, w skali punktowej od 0 do 100 punktów. W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano kryterium oceny ofert: cena brutto –90% gwarancja – 10% W załączniku Nr 1 podajemy nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu wraz z punktacją przyznaną im w kryterium oceny ofert . ZATWIERDZIŁ WÓJT GMINY ŁOMŻA PIOTR KŁYS Sporządził: Szczepan Mierzejewski Inspektor Tel. 86 473 73 29
Czytaj całość

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łomża

poniedziałek, 30 maj 2016 12:02
Gmina Łomża informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łomża” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Czytaj całość

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

czwartek, 14 kwi 2016 09:27
Wójt Gminy Łomża ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej infrastrukturą składowiska odpadów komunalnych, oznaczonej nr geod. 130/2, o powierzchni całkowitej 1,4559 ha, położonej w miejscowości Ratowo-Piotrowo, gm. Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie.
Czytaj całość

INFORMACJA – TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

piątek, 11 mar 2016 15:13
W dniu 08 marca 2016 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Fundacji „Sztuk i Dialogu” z siedzibą w Jedwabnem na realizację zadania publicznego p.n.: „Wczesna profilaktyka uzależnień wśród dzieci w wieku 5-10 lat z Gminy Łomża”.
Czytaj całość

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

wtorek, 9 lut 2016 09:04
ZARZĄDZENIE Nr 99/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.
Czytaj całość

Komisja konkursowa do rozpatrzenia ofert

piątek, 5 lut 2016 10:37
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2016 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

piątek, 11 gru 2015 14:31
zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.
Czytaj całość