śr, 01 lipca 2015 Imieniny: Haliny i Mariana

Realizacja projektu

foto
"Zakup ciągnika z przyczepą do transportu odpadów z terenu Gminy Łomża" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
więcej

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

foto
dotyczących PROGRAMU ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2020.
więcej

Spotkanie w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

foto
12 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża odbyło się spotkanie z wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – firmą Pomorska Grupa Konsultingowa, reprezentowaną przez Pana dr Romualda Meyera.
więcej

Dopłaty bezpośrednie dla rolników – podsumowanie

foto
Pracownicy Urzędu Gminy Łomża w terminie od 15 marca do 15 czerwca (dłużej o miesiąc w stosunku do lat ubiegłych) świadczyli bezpłatne usługi z zakresu wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników posiadających do 14 ha gruntów ornych.
więcej

Bogactwo Ziemi Łomżyńskiej

Pozostałe wiadomości

Prace termomodernizacyjne w szkołach podstawowych w Kupiskach i Konarzycach2015-06-12 11:08 Cześć i chwała Bohaterom2015-06-26 08:31
Wycieczka uczniów SP w Konarzycach2015-06-23 07:51 Święto Szkoły w Konarzycach2015-06-12 13:52
Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy2015-06-12 10:46 II warsztat strategiczny2015-06-12 10:37
Umowa na dostawę ciągnika do usług komunalnych podpisana2015-06-10 14:01 Wyniki konkursu plastycznego "Rodzinka 3+"2015-06-10 10:15
Konkurs "Podwórko NIVEA" dobiegł końca2015-06-03 15:01 Kompleksowa pielęgnacja alei lipowych2015-06-03 14:39
IX sesja Rady Gminy Łomża2015-06-03 11:58 BEZPŁATNE SZKOLENIE2015-06-03 08:38
KONSULTACJE SPOŁECZNE2015-06-02 11:12 Konsultacje do LSR 2014-2020. Wspólnie przygotujmy lokalną strategię działania!2015-06-02 08:37
XVI Parafiada im. ks. Adama Grodzkiego w Pniewie2015-06-02 08:10 Święto Szkoły Podstawowej w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego2015-06-02 07:56
50-lecie pożycia małżeńskiego2015-05-29 10:25 Podpisanie umów o dofinansowanie wodociągu i ciągnika do transportu odpadów z terenu Gminy Łomża2015-05-28 08:40
Dzień Samorządowca i nowy sekretarz w gminie Łomża2015-05-27 14:47 Oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie2015-05-26 15:17
Szymon Hołownia - spotkanie autorskie2015-05-22 15:19 Święto Szkoły w Podgórzu2015-05-22 15:07
Wyniki badania ankietowego dotyczącego kondycji oraz ważnych dla mieszkańców zadań rozwojowych Gminy2015-05-21 15:41 Dzień Ziemi w SP w Wygodzie2015-05-21 14:54
Środa z Funduszami dla instytucji kultury2015-05-21 14:29 Informacja dotycząca dofinansowania na utworzenie spółdzielni socjalnych.2015-05-15 08:24
Święto Szkoły w Konarzycach2015-05-15 08:13 Obchody Dnia Ziemi w SP w Konarzycach2015-05-14 12:13
"Kangur 2015" w SP w Konarzycach2015-05-14 12:07 Spotkanie dotyczące Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża do 2025 roku2015-05-12 14:31
Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko.2015-05-12 13:41 Wyniki konsultacji społecznych2015-05-12 13:06
Łączymy siły w walce o Podwórko NIVEA2015-05-11 15:09 Uroczyste otwarcie Biblioteki w Podgórzu2015-05-11 14:44
Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne2015-05-11 13:34 Lokale Wyborcze w Gminie Łomża2015-05-07 13:54
Konkurs na stanowisko dyrektora SP w Wygodzie2015-05-07 08:19 Ulica Leśna we wsi Stare Kupiski oddana do użytku2015-05-05 17:48
Życzenia2015-05-04 15:34 Informacja o przerwach w dostawach energii elektrycznej2015-04-30 13:33
Informacja w sprawie ankiet dotyczących odnawialnych źródeł energii2015-04-28 08:39 Zaproszenie na seminarium2015-04-24 15:33
Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich2015-04-24 15:15 Szkolne konkursy w Konarzycach2015-04-21 12:28
Badanie dotyczące kondycji oraz ważnych dla mieszkańców zadań rozwojowych Gminy Łomża do roku 20252015-04-20 08:28 Stop zwolnieniom z W-F z Grzegorzem Fijałkiem2015-04-16 09:34
Wybieramy rolnika i sołtysa roku 2015!2015-04-15 13:23 Bobry2015-04-10 09:06
Informacja IPN w Białymstoku2015-04-08 11:08 Wygraj nowoczesny plac zabaw dla Gminy Łomża!2015-03-31 10:22
TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS2015-03-27 12:23 Pomoc przy wypełnianiu wniosków z zakresu płatności bezpośrednich2015-03-27 08:48
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii2015-03-27 08:19 Ankieta potrzeb mieszkańców Gminy Łomża dotycząca odnawialnych źródeł energii.2015-03-16 14:51
Wyniki otwartego konkursu ofert2015-03-13 13:19 Zaproszenie do współpracy - karta dużej rodziny2015-03-13 11:13
11 marca - Dzień Sołtysa2015-03-11 15:29 XI Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Woj. Podlaskim2015-03-11 11:19
Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Łomża2015-03-09 09:54 Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej2015-03-05 14:41
VI sesja Rady Gminy Łomża2015-03-03 11:41 Nowy wzór dowodu osobistego2015-03-02 14:19
I miejsce za wizytę studyjną dla naszej Biblioteki!2015-02-26 13:48 Ważne zmiany od 1 marca 2015 dotyczące Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC2015-02-24 12:22
Nabór do komisji konkursowej2015-02-24 11:18 Budowy instalacji fotowoltaicznej2015-02-23 08:23
Bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób po 45 roku życia2015-02-20 10:02 Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego2015-02-17 12:47
Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne2015-02-17 11:24 Pierwszy ślub wójta2015-02-09 11:52
Wzruszające pożegnanie2015-02-06 11:23 Nowa elewacja na budynku świetlicy w Mikołajkach2015-02-03 13:36
Informacja dotycząca spotkania w sprawie Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.2015-02-03 12:16 V sesja Rady Gminy Łomża2015-02-03 10:58
Zasady wynajmu Sali Konferencyjnej, świetlic i remiz OSP2015-01-29 09:22 Zaproszenie na spotkanie dotyczące Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.2015-01-26 15:37
Wyniki badania sondażowego dotyczącego Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.2015-01-20 14:58 GDZIE ZAPYTAĆ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE?2015-01-15 14:19
Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Łomża2015-01-14 14:38 Rolnicza stolica Podlasia zaprasza2015-01-09 08:25
Sesja Wigilijna2014-12-30 15:02 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej2014-12-30 11:25
Życzenia Świąteczne2014-12-24 10:23 Trwają konsultacje w sprawie obwodnicy Konarzyc i obwodnicy Starych Kupisk2014-12-19 15:25
„Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej naszej szkole ”nr projektu WND-POKL.09.01.01.-20-311/132014-12-16 12:28 Zmiana terminu i miejsca konsultacji w sprawie obwodnicy Starych Kupisk2014-12-15 07:53
Ponowne konsultacje w sprawie obwodnicy Konarzyc2014-12-12 15:02 Z obwodnicą Konarzyc u prezydenta Łomży2014-12-12 14:40
Wójt Gminy Łomża - Piotr Kłys2014-12-05 13:33 Kolorowe Oddziały Przedszkolne2014-12-05 08:11
Badanie dotyczące kondycji oraz kierunków rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.2014-12-04 13:59 Nowa Rada Gminy Łomża2014-12-02 11:33
Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców – założenia i cele2014-11-24 08:23 Numery i granice obwodów głosowania2014-11-13 09:21
Konferencja inaugurująca projekt2014-11-07 15:07 Łomżyński Obszar Funkcjonalny - pierwszy w województwie i kraju2014-11-07 08:23
Komunikat - obwodnica Konarzyc i Starych Kupisk2014-10-22 15:19 Dofinansowanie dla przedsiębiorczych2014-10-20 14:17
Bezpłatny projekt „Równi na rynku pracy”2014-10-20 14:04 Wyniki przetargu na zbycie nieruchomości2014-10-17 14:24
Przetarg nieograniczony2014-10-15 15:04 VI Akademickie Targi Pracy2014-10-07 14:13
Czy twój biznes ma sens?2014-10-06 14:14 Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w województwie podlaskim2014-10-06 11:02
Szachistki z Konarzyc z medalami rozgrywek międzywojewódzkich2014-10-06 10:40 WAKACJE W GMINIE ŁOMŻA2014-09-26 14:21
Projekty zrealizowane i realizowane przy udziale funduszy zewnętrznych w latach 2007-20132014-09-25 13:52 Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża2014-09-25 13:20
Nowe boiska sportowe w Gminie Łomża2014-09-25 13:13 75 rocznica bitwy stoczonej pod Andrzejewem i Łętownicą2014-09-16 07:58
Szansa dla młodych bezrobotnych2014-09-11 08:09 Podlaski Dzień Kukurydzy2014-09-11 08:05
Mobilny przewodnik LGD "Sąsiedzi"2014-09-04 08:12 Stypendia2014-09-04 08:03
Nieruchomości na sprzedaż2014-09-01 09:05 Przetargi na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Łomża2014-08-28 09:14
Obowiązkowe elementy odblaskowe2014-07-31 13:21 Okiem gospodarza2014-07-31 12:39
Bezpłatny projekt "Równi na rynku pracy"2014-07-23 07:57 Mammobus2014-07-17 13:12
Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…2014-07-17 13:00 Ekologiczny dom2014-07-11 09:50
500 kajaków – największy spływ kajakowy na Podlasiu2014-07-11 09:42 My z niego wszyscy...2014-07-11 08:36
Festyn w Milewie2014-07-07 13:44 Goście z Łotwy2014-07-07 13:41
Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pniewie2014-06-27 09:07 Karolina Chojnowska Mistrzynią Wójewództwa w szachach klasycznych2014-06-25 09:22
Przetarg na drewno opałowe2014-06-18 09:07 Wielkie święto Szkoły Podstawowej w Podgórzu2014-06-09 11:07
Europa w Podlaskiem, Podlaskie w Europie - 10 lat członkostwa w UE2014-06-09 10:54 Stypendia pomostowe2014-06-06 13:15
Złoto dla Gminy Łomża2014-06-06 13:11 XLI sesja Rady Gminy Łomża2014-06-06 12:33
Szkolenie POKL2014-05-22 08:18 Tydzień z internetem2014-05-20 10:36
Prezentacja Gminy Łomża na III Targach Turystycznych w dniu 26.04.2014 roku2014-04-30 11:52 Przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łomża2014-04-24 07:47
Wybory do Parlamentu Europejskiego2014-04-23 09:45 Spotkanie informacyjne2014-04-17 13:10
Apel2014-04-10 14:08 Dzień Rodzin2014-04-09 13:02
Targi Turystyczne2014-04-08 09:30 Badania ankietowe GUS-u2014-03-27 08:00
Informacja - tryb małych zleceń2014-03-19 15:16 XXXIX sesja Rady Gminy Łomża2014-03-17 08:33
Kondolencje2014-03-14 15:43 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia2014-03-06 08:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2014-03-06 08:22 Inicjatywa Społeczna Roku2014-02-17 13:57
Zarządzenie Nr 217/14 Wójta Gminy Łomża z dnia: 10 lutego 2014 r.2014-02-10 15:25 XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne2014-02-05 14:39
Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego2014-01-24 13:37 Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego2014-01-15 15:03
XXXVIII sesja Rady Gminy Łomża2014-01-09 13:07 UWAGA. Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego2013-11-07 12:19
Ocalić od zapomnienia2013-06-04 11:52 LOKALNE ARCHIWUM CYFROWE2013-02-07 13:40
KOMUNIKAT CEIDG2012-08-28 15:18  
Flaga i herb
Urząd Gminy Łomża
czynny pon-pt
w godz. 7.45 - 15.45
NIP 718-12-68-329
REGON 000534138
Nr konta bankowego Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
18-400 Łomża
tel. (086) 216 52 63 Tel.: 086 2165263 Fax: 086 2165264
email: sekretariat@gminalomza.pl www.gminalomza.pl
Polityka Prywatności