SMS od Gminy Łomża? Teraz to możliwe!

Uprzejmie informujemy, iż od 25 stycznia 2016r. mieszkańcy Gminy Łomża mogą korzystać z bezpłatnego, mobilnego system...
Więcej

Ruszyła XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełn...Więcej

Szkolenie dotyczące odnawialnych źródeł energii w gminie Łomża

Jedną z praktycznych dziedzin ochrony środowiska jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz stopnio...Więcej

Wspólna inicjatywa wspierająca przedsiębiorczość

W dniu 13.01.2016 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Łomża z Wójtem Gminy Radziłów - Krzysztofem Milewskim.Więcej

Rodzina 500 plus - próby wyłudzenia

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawcze...Więcej

Dopłaty gminy do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

Na ostatniej sesji Rady Gminy, na wniosek wójta, została podjęta uchwała w sprawie dopłat dla odbiorców usług wodocią...Więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieod...Więcej

Gmina Łomża z budżetem na 2016 rok

Podczas dzisiejszej XVI sesji (30.12), radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu proponowanego przez wójta Piotra K...Więcej

Zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie umiejętności cyfrowych - badanie ankietowe

Gmina Łomża w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do p...Więcej

Wideo

Galeria fotografii

Jasełka naszych dzieci w łomżyńskiej Katedrze, Modzelach Wypychach i parafii w Kupiskach
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
Warsztaty świąteczne w bibliotece w Podgórzu
"Hanka Bielicka w oczach dzieci"
Ostatnie wydarzenia w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Łomży
Sukces Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Podgórzu!
Wieczornica w Szkole Podstawowej w Wygodzie
Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego
Zintegrowani i zaczytani
II Bieg o Żywą Świnię Łomża - Giełczyn