wt, 01 września 2015 Imieniny: Bronisława i Idziego

Szacowanie strat na obszarach dotkniętych suszą - dodatkowe terminy pracy komisji w terenie

W związku z powołaniem przez Wojewodę Podlaskiego Komisji ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą informuję, że Komisja w terenie będzie pracowała w dniach 3 – 4 września 2015 r.
więcej

Ruszają prace komisji ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą

W związku z powołaniem przez Wojewodę Podlaskiego Komisji ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą informuję, że Komisja w terenie będzie pracowała w dniach 24 – 28 sierpnia 2015 r. Spotkanie z osobami zainteresowanymi spisaniem protokołu strat odbędzie się o godz. 9.00 w następujących miejscowościach:
więcej

Zaproszenie dla przedsiębiorców do "Programu Karty Dużej Rodziny"

foto
Serdecznie zapraszam przedsiębiorców i instytucje do współpracy w zakresie wsparcia rodzin z terenu gminy Łomża, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci. Od 24 lipca 2015 r. Gmina Łomża wprowadziła ,,Program Karty Dużej Rodziny” przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym. Rodziny, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci mają możliwość pozyskania Karty Dużej Rodziny Gminy Łomża. Jesteśmy pierwszą wiejską gminą w województwie podlaskim, która wprowadziła tę formę pomocy.
więcej

Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
więcej

Bogactwo Ziemi Łomżyńskiej

Pozostałe wiadomości

Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Jarnutach2015-08-19 08:29 Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy2015-08-14 15:05
Ankieta potrzeb mieszkańców Gminy Łomża dotycząca odnawialnych źródeł energii.2015-03-16 14:51 II Bieg o Żywą Świnię Łomża-Giełczyn2015-08-26 14:05
Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych2015-08-19 10:38 Zawodowa służba wojskowa2015-08-18 09:42
Zaproszenie na szkolenie2015-08-17 08:30 Wakacje w bibliotece2015-08-14 09:46
Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju2015-08-07 11:13 Nadnarwiański plener2015-07-28 13:42
Zaproszenie na spotkanie w sprawie obwodnicy Łomży2015-07-23 15:34 Trasy rowerowe w gminie Łomża2015-07-22 13:57
I Nocny Turniej o Puchar Wójta Gminy Łomża2015-07-21 08:02 Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów2015-07-17 14:12
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla MŚP w 2015 roku2015-07-15 13:04 Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Łomża2015-07-15 09:11
Bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu2015-07-10 13:52 Pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy Łomży2015-07-10 12:50
Festyn rodzinny w Modzelach Wypychach2015-07-09 18:41 Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Stare Kupiski - zakończona2015-07-07 14:26
Zaproszenie na spotkania w sprawie obwodnicy Łomży2015-07-03 14:21 Uwaga na Barszcz Sosnowskiego2015-07-03 12:29
X sesja Rady Gminy Łomża - Zakład Usług Komunalnych utworzony2015-07-01 13:14 Realizacja projektu2015-06-29 10:17
Cześć i chwała Bohaterom2015-06-26 08:31 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH2015-06-24 12:17
Wycieczka uczniów SP w Konarzycach2015-06-23 07:51 Spotkanie w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej2015-06-17 10:24
Dopłaty bezpośrednie dla rolników – podsumowanie2015-06-17 10:10 Święto Szkoły w Konarzycach2015-06-12 13:52
Prace termomodernizacyjne w szkołach podstawowych w Kupiskach i Konarzycach2015-06-12 11:08 Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy2015-06-12 10:46
II warsztat strategiczny2015-06-12 10:37 Umowa na dostawę ciągnika do usług komunalnych podpisana2015-06-10 14:01
Wyniki konkursu plastycznego "Rodzinka 3+"2015-06-10 10:15 Konkurs "Podwórko NIVEA" dobiegł końca2015-06-03 15:01
Kompleksowa pielęgnacja alei lipowych2015-06-03 14:39 IX sesja Rady Gminy Łomża2015-06-03 11:58
BEZPŁATNE SZKOLENIE2015-06-03 08:38 KONSULTACJE SPOŁECZNE2015-06-02 11:12
Konsultacje do LSR 2014-2020. Wspólnie przygotujmy lokalną strategię działania!2015-06-02 08:37 XVI Parafiada im. ks. Adama Grodzkiego w Pniewie2015-06-02 08:10
Święto Szkoły Podstawowej w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego2015-06-02 07:56 50-lecie pożycia małżeńskiego2015-05-29 10:25
Podpisanie umów o dofinansowanie wodociągu i ciągnika do transportu odpadów z terenu Gminy Łomża2015-05-28 08:40 Dzień Samorządowca i nowy sekretarz w gminie Łomża2015-05-27 14:47
Oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie2015-05-26 15:17 Szymon Hołownia - spotkanie autorskie2015-05-22 15:19
Święto Szkoły w Podgórzu2015-05-22 15:07 Wyniki badania ankietowego dotyczącego kondycji oraz ważnych dla mieszkańców zadań rozwojowych Gminy2015-05-21 15:41
Dzień Ziemi w SP w Wygodzie2015-05-21 14:54 Środa z Funduszami dla instytucji kultury2015-05-21 14:29
Informacja dotycząca dofinansowania na utworzenie spółdzielni socjalnych.2015-05-15 08:24 Święto Szkoły w Konarzycach2015-05-15 08:13
Obchody Dnia Ziemi w SP w Konarzycach2015-05-14 12:13 "Kangur 2015" w SP w Konarzycach2015-05-14 12:07
Spotkanie dotyczące Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża do 2025 roku2015-05-12 14:31 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko.2015-05-12 13:41
Wyniki konsultacji społecznych2015-05-12 13:06 Łączymy siły w walce o Podwórko NIVEA2015-05-11 15:09
Uroczyste otwarcie Biblioteki w Podgórzu2015-05-11 14:44 Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne2015-05-11 13:34
Lokale Wyborcze w Gminie Łomża2015-05-07 13:54 Konkurs na stanowisko dyrektora SP w Wygodzie2015-05-07 08:19
Ulica Leśna we wsi Stare Kupiski oddana do użytku2015-05-05 17:48 Życzenia2015-05-04 15:34
Informacja o przerwach w dostawach energii elektrycznej2015-04-30 13:33 Informacja w sprawie ankiet dotyczących odnawialnych źródeł energii2015-04-28 08:39
Zaproszenie na seminarium2015-04-24 15:33 Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich2015-04-24 15:15
Szkolne konkursy w Konarzycach2015-04-21 12:28 Badanie dotyczące kondycji oraz ważnych dla mieszkańców zadań rozwojowych Gminy Łomża do roku 20252015-04-20 08:28
Stop zwolnieniom z W-F z Grzegorzem Fijałkiem2015-04-16 09:34 Wybieramy rolnika i sołtysa roku 2015!2015-04-15 13:23
Bobry2015-04-10 09:06 Informacja IPN w Białymstoku2015-04-08 11:08
Wygraj nowoczesny plac zabaw dla Gminy Łomża!2015-03-31 10:22 TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS2015-03-27 12:23
Pomoc przy wypełnianiu wniosków z zakresu płatności bezpośrednich2015-03-27 08:48 Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii2015-03-27 08:19
Wyniki otwartego konkursu ofert2015-03-13 13:19 Zaproszenie do współpracy - karta dużej rodziny2015-03-13 11:13
11 marca - Dzień Sołtysa2015-03-11 15:29 XI Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Woj. Podlaskim2015-03-11 11:19
Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Łomża2015-03-09 09:54 Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej2015-03-05 14:41
VI sesja Rady Gminy Łomża2015-03-03 11:41 Nowy wzór dowodu osobistego2015-03-02 14:19
I miejsce za wizytę studyjną dla naszej Biblioteki!2015-02-26 13:48 Ważne zmiany od 1 marca 2015 dotyczące Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i USC2015-02-24 12:22
Nabór do komisji konkursowej2015-02-24 11:18 Budowy instalacji fotowoltaicznej2015-02-23 08:23
Bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób po 45 roku życia2015-02-20 10:02 Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego2015-02-17 12:47
Konkurs - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne2015-02-17 11:24 Pierwszy ślub wójta2015-02-09 11:52
Wzruszające pożegnanie2015-02-06 11:23 Nowa elewacja na budynku świetlicy w Mikołajkach2015-02-03 13:36
Informacja dotycząca spotkania w sprawie Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.2015-02-03 12:16 V sesja Rady Gminy Łomża2015-02-03 10:58
Zasady wynajmu Sali Konferencyjnej, świetlic i remiz OSP2015-01-29 09:22 Zaproszenie na spotkanie dotyczące Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.2015-01-26 15:37
Wyniki badania sondażowego dotyczącego Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.2015-01-20 14:58 GDZIE ZAPYTAĆ O FUNDUSZE EUROPEJSKIE?2015-01-15 14:19
Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Łomża2015-01-14 14:38 Rolnicza stolica Podlasia zaprasza2015-01-09 08:25
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej2014-12-30 11:25 Trwają konsultacje w sprawie obwodnicy Konarzyc i obwodnicy Starych Kupisk2014-12-19 15:25
„Kolorowe oddziały przedszkolne w każdej naszej szkole ”nr projektu WND-POKL.09.01.01.-20-311/132014-12-16 12:28 Zmiana terminu i miejsca konsultacji w sprawie obwodnicy Starych Kupisk2014-12-15 07:53
Ponowne konsultacje w sprawie obwodnicy Konarzyc2014-12-12 15:02 Z obwodnicą Konarzyc u prezydenta Łomży2014-12-12 14:40
Wójt Gminy Łomża - Piotr Kłys2014-12-05 13:33 Badanie dotyczące kondycji oraz kierunków rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.2014-12-04 13:59
Nowa Rada Gminy Łomża2014-12-02 11:33 Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców – założenia i cele2014-11-24 08:23
Łomżyński Obszar Funkcjonalny - pierwszy w województwie i kraju2014-11-07 08:23 Komunikat - obwodnica Konarzyc i Starych Kupisk2014-10-22 15:19
Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w województwie podlaskim2014-10-06 11:02 Informacje dotyczące projektu2014-09-12 08:53
Mobilny przewodnik LGD "Sąsiedzi"2014-09-04 08:12 Stypendia2014-09-04 08:03
Stypendia pomostowe2014-06-06 13:15  
Flaga i herb
Urząd Gminy Łomża
czynny pon-pt
w godz. 7.45 - 15.45
NIP 718-12-68-329
REGON 000534138
Nr konta bankowego Bank Spółdzielczy w Łomży 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
18-400 Łomża
tel. (086) 216 52 63 Tel.: 086 2165263 Fax: 086 2165264
email: sekretariat@gminalomza.pl www.gminalomza.pl
Polityka Prywatności