Szkoły cieplejsze i ładniejsze

Szkoły cieplejsze i ładniejsze

- Wreszcie w szkole jest ciepło! Dzieci już nie marzną – zgodnie mówiły dyrektorki szkół w Pniewie, Jarnutach, Konarz...
Więcej

Powstaje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencj...Więcej

Obwodnica Łomży staje się faktem. Przetargi ogłoszone

W siedzibie Urzędu Gminy Łomża podczas uroczystej konferencji, dokładnie o godz. 15.32, Minister Jerzy Szmit oraz Gen...Więcej

Kolejny krok na drodze po unijne miliony

Aż trzy z czterech koncepcji projektów złożonych przez gminę Łomża w partnerstwie z Białorusią i Ukrainą, przeszły do...Więcej

Nie przechodźmy obojętnie - Pomóżmy Krystianowi!

Krystian Krajewski to uczeń pierwszej klasy Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży. Jego beztro...Więcej

Szansa na dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowej

Gmina Łomża znalazła się na 16 miejscu wśród 33 podlaskich gmin wiejskich, które mają szansę na dofinansowanie inwest...Więcej

Zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2017 r.

Wójt Gminy Łomża informuje, że w roku 2017 mieszkańcy Gminy Łomża mogą pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i el...Więcej

Wstęga przecięta.Droga w Konarzycach oddana do użytku

Owocem dobrej współpracy gminy Łomża z powiatem łomżyńskim jest kolejna wyremontowana droga, tym razem - droga powiat...Więcej

Policjanci na dyżurach w urzędzie

Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Łomża i Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, w siedzibie urzędu został dziś ot...Więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodp...Więcej

Wyborco, zadbaj o swoje prawa

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego na temat stałego rejestru wyborców. Więcej

Gmina Łomża przejęła wodociąg i kanalizację

1 stycznia 2017 r. Gmina Łomża przejęła obowiązek dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W imieniu gminy to zadan...Więcej

Gmina Łomża podjęła współpracę z Białorusią i Ukrainą

Gminy z zachodniej części województwa podlaskiego po raz pierwszy mogą wziąć udział w Programie Współpracy Transgrani...Więcej

Wideo

Galeria fotografii

Szkoły cieplejsze i ładniejsze
Obwodnica Łomży staje się faktem. Przetargi ogłoszone
Strażackie zebrania sprawozdawcze
W hołdzie Sybirakom wywiezionym na nieludzką ziemię
Ferie w bibliotece nie muszą być nudne!
Rodzinna zabawa karnawałowa
Wstęga przecięta.Droga w Konarzycach oddana do użytku
Kolędowanie w bibliotece w Podgórzu
Zabawa choinkowa w Podgórzu
Sport i rekreacja - dla dzieci i dorosłych